مهارت ها :

اوایل بصورت تفریحی کار شینیون مو رو انجام میدادم ،ولی بعد از مدتی تصمیم گرفتم که کارم رو بصورت جدی استارت بزنم.

از ابتدای کارم با معتبر ترین میکاپ آرتیست هاو سالن های زیبائی کار کردم که باعث افتخار من و همچنین کسب تجربیات با ارزش به عنوان هیراستایلیست ،مدرس شینیون و مشاور زیبائی است.
در حال حاضر بصورت مستقل با میکاپ آرتیست ها و عکاسان بنام این حوضه در زمینه عکاسی تخصصی عروس و مدلینگ در جهت تهیه آلبوم های مدلینگ عروس فعالیت دارم.

 

مشخصات تحصیلی :

از کودکی عاشق هنر و نقاشی بودم و مدرک تحصیلی خودم رو از دانشگاه فنی دکتر علی شریعتی و دانشگاه بقیه الله در رشته گرافیک گرفتم.

من عاشق هنر هستم و همیشه با دقت و توجه سعی میکردم هر چیزی در پیرامون خودم در رابطه با هنر ببینم و یاد بگیرم.با اشتیاق هر فیلمی که مربوط به فشن و شینیون مو می‌شد رو دنبال میکردم و یک روز احساس کردم که میتونم شینیون انجام بدم.دست به کار شدم و نتیجه فوقالعاده بو.! میدونید،من نقاشی رو هم همینطوری انجام دادم!
به گمانم من چشم های خیلی قوی ای دارم.

مشخصات فردی :

من فرناز فربین،متولد ۱۳۶۹ در شهر تهران هستم.

مدارک بین المللی شینیون

در زمینه مربیگری با داشتن مدرک مربی گری داخلی شینیون و مدرک مربی گری بین المللی ،همچنین کسب مهارت های رفتاری و روانشناختی در جهت آموزش ،فعالیت های گسترده و بخصوص خودم را به همراه تیم آموزشی برای هنرجویان در کلاس های آموزشی شینیون فرناز فربین برگزار میکنیم.

مشخصات فردی :

من فرناز فربین،متولد ۱۳۶۹ در شهر تهران هستم.

مشخصات تحصیلی :

از کودکی عاشق هنر و نقاشی بودم و مدرک تحصیلی خودم رو از دانشگاه فنی دکتر علی شریعتی و دانشگاه بقیه الله در رشته گرافیک گرفتم.

من عاشق هنر هستم و همیشه با دقت و توجه سعی میکردم هر چیزی در پیرامون خودم در رابطه با هنر ببینم و یاد بگیرم.با اشتیاق هر فیلمی که مربوط به فشن و شینیون مو می‌شد رو دنبال میکردم و یک روز احساس کردم که میتونم شینیون انجام بدم.دست به کار شدم و نتیجه فوقالعاده بو.! میدونید،من نقاشی رو هم همینطوری انجام دادم!
به گمانم من چشم های خیلی قوی ای دارم.

مهارت ها :

اوایل بصورت تفریحی کار شینیون مو رو انجام میدادم ،ولی بعد از مدتی تصمیم گرفتم که کارم رو بصورت جدی استارت بزنم.

از ابتدای کارم با معتبر ترین میکاپ آرتیست هاو سالن های زیبائی کار کردم که باعث افتخار من و همچنین کسب تجربیات با ارزش به عنوان هیراستایلیست ،مدرس شینیون و مشاور زیبائی است.
در حال حاضر بصورت مستقل با میکاپ آرتیست ها و عکاسان بنام این حوضه در زمینه عکاسی تخصصی عروس و مدلینگ در جهت تهیه آلبوم های مدلینگ عروس فعالیت دارم.

در زمینه مربیگری با داشتن مدرک مربی گری داخلی شینیون و مدرک مربی گری بین المللی ،همچنین کسب مهارت های رفتاری و روانشناختی در جهت آموزش ،فعالیت های گسترده و بخصوص خودم را به همراه تیم آموزشی برای هنرجویان در کلاس های آموزشی شینیون فرناز فربین برگزار میکنیم.

مدارک بین المللی شینیون

در زمینه مربیگری با داشتن مدرک مربی گری داخلی شینیون و مدرک مربی گری بین المللی ،همچنین کسب مهارت های رفتاری و روانشناختی در جهت آموزش ،فعالیت های گسترده و بخصوص خودم را به همراه تیم آموزشی برای هنرجویان در کلاس های آموزشی شینیون فرناز فربین برگزار میکنیم.